Ridefysioterapi

Hvad er ridefysioterapi?

Ridefysioterapi er en behandling, til hest, hvor man gennem hestens varme og bevægelser opnår følgende forbedringer:

 • bedre balance
 • Bedre stabilitet og midterlinje
 • afspænding/udspænding af spastiske muskler
 • generel styrkelse af kroppens muskler
 • forbedring af gangmønster og koordination
 • bedre kropsbevidsthed
 • forbedret sansemotorik
 • kontraktur-forebyggelse (udspænding af for korte muskler)
 • bedre postural kontrol (hoved-. og kropskontrol)
 • blodcirkulationen øges
 • Gode oplevelser med dyr, mennesker og natur

Hvordan foregår det?

For alle patienter vil der forud for behandlingens start være en forundersøgelse. Herudfra planlægges behandlingen, der udvælges hest og de hjælpemidler, som sikre den enkelte patient, den bedste behandling. Behandlingen vil derefter løbende blive evalueret og hvert år, vil der være en status undersøgelse hvor patient og ridefysioterapeut i fællesskab, evaluere ridefysioterapiens virkning.

Ridefysioterapi er 50 minutters træning, som foregår på en fast tid og dag, en gang om ugen.

Man rider på hold med 5 deltagere.

De heste der bruges til ridefysioterapi, er alle rolige special-trænede heste, med et godt temperament. Ved hver hest er en heste-trækker som styrer hesten og hjælper rytteren. Afhængig af patientens funktionsniveau, kan man vælge at blive liftet til hesten og man kan evt. sætte en rytter bag patienten, for at støtte og træne balance, vægtfordeling og midterlinje yderligere. Patienterne trænes enten i ridehus, eller hvis vejret er godt, i den dejlige natur omkring ridecentret.

Hvem kan gå til ridefysioterapi?

For at starte til ridefysioterapi, skal man fra sin læge, have en henvisning.  Behandlingen tilbydes patienter med følgende diagnoser:

 • Personer med medfødte eller arvelige lidelser. Som f.eks. muskelsvind, rygmarvsbrok, spastiske lammelser (cerebral parese) Spielmeyers-Vogts syndrom m.fl
 • Erhvervede neurologiske lidelser. Som f.eks. Polio, dissemineret sklerose, parkinsonisme, paraplegi, følge efter polyradiculitis og andre neuropati, samt vaskulært betinget neurologiske lidelser (apopleksi).
 • Fysisk handicap som følge af ulykke. Herunder para- / tetraplegi efter læsion af rygmarven, større amputationer ect. (Det bemærkes, at personer med følge efter fjernelse af bryst, ikke er omfattet er ordningen).
 • Nedsættelse af led og muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtlidelser. Som f.eks. kronisk ledegigt, psoriasis-gigt, Mb. Bectherev m fl. Desuden er blinde, meget svagtseende, samt personer med autisme, Downs syndrom, cystisk fibrose, muskelsvind m.fl. berettiget ( de sidste efter amtets særskilte beslutning).

Ridefysioterapi er for alle og lige meget om du er gående, eller sidder i rullestol, kan ridefysioterapien være en rigtig god træning. Man behøver ikke have redet tidligere, ALLE kan gå til ridefysioterapi.

Hvis du lider af osteoporose eller en blødersygdom, vil det ikke være en god ide at gå til ridefysioterapi. Ligeledes bør du ikke have en vægt over 90 kg. (60-70 kg. hvis du har brug for en bagrytter).

Hvad koster det?

For de fleste patienter, vil ridefysioterapien være vederlagsfri (gratis), men for nogle (autister, blind/svagtseende, Down syndrom), vil der være en lille andel, som patienten selv skal betale.

Kan jeg både gå til ridefysioterapi og fysioterapi på sammen tid?

Det er en rigtig god ide, at supplere ridefysioterapi, med alm. fysioterapi.

Hvem kontakter jeg for yderligere information eller for at blive skrevet op?

Lone Wøldike er ridefysioterapeut på stedet og du kan kontakte hende på tlf. 28799109 for at høre mere, eller for at blive skrevet op på et hold. Vi har dagligt ridefysioterapi hold i tidsrummet 8.30-15.30. (fredag 8.30-13.30).Telefontid ert mellem 9.00-15.00 (fredag 9-13).

Du kan også  sende en mail på lwfysio@yahoo.dk for at blive skrevet på venteliste.

lwfysio@yahoo.dk